Sakret Välisseinte mitmekihiline krohvimissüsteem lubitsement- krohvidega

Süsteemi komponendid

1. Aluspind

Maakivi- ja segakivimüürid
Savitellistest müürid
Paekivist müürid

2. Vuukide täitesegu

Sakret ZM

Tsementsideainega  müürisegu

telliskividele ja maakividele.

Sakret KZM-2

Lubja ja valge tsemendi sideainega müürisegu.

paekivile, telliskividele ja maakividele.

3. Aluskrunt

Sakret KS P
Silikaatkrunt imavale ja paekivist alusmaterjalile
Sakret SC Silicate Contact
Kvartsosakestega nakkekrunt väheimavatele ja maakivist materjalidele

4. Aluskrohv

Sakret HM-10
1 mm teraga ehituslubja ja tsemendi põhine kiududega nakke- ja täitekrohv, pumbatav või käsitsi pinnale kantav.

5. Tasanduskrohv

Sakret HM-12

1 mm teraga ehituslubja ja tsemendi põhine tasandus- ja viimistluskrohv, pumbata või käsitsi pinnale kantav.

Viimistluskihiks on soovitav kasutada ilma kiududeta varianti.

6. Viimistlusvärv + krunt

Sakret KS P
Silikaatkrunt imavuse ühtlustamiseks enne värvimist silikaatvärviga.
Sakret KS exterior

Kõrge difuussusega silikaatvärv.

Toonitav vedelpigmentidega.

Sakret KFF

Kasutusvalmis lubivärv.

Toonitav.