Sakret Välisseinte krohvimissüsteem lubikrohviga

Süsteemi komponendid

1. Aluspind

Maakivi- ja segakivimüürid
Savitellistest müürid
Paekivist müürid

2. Vuukide täitesegu

Sakret KZM-2
Lubja ja valge tsemendi sideainega müürisegu.

3. Aluskrunt

Sakret KS P
Silikaatkrunt imavale ja paekivist alusmaterjalile
Sakret SC Silicate Contact
Kvartsosakestega nakkekrunt väheimavatele ja maakivist materjalidele

4. Aluskrohv

Sakret HML-4
4 mm teraga ehituslubja põhine kiududega nakke- ja täitekrohv, käsitsi pinnale kantav.
Sakret LHM-2
2 mm teraga ehituslubja põhine kiududega nakke- ja täitekrohv, pumbatav või käsitsi pinnale kantav.

5. Tasanduskrohv

Sakret HML-1

1 mm teraga ehituslubja põhine tasandus- ja viimistluskrohv, pumbata või käsitsi pinnale kantav.

Valikus kiududega ja ilma kiududeta variandid.

6. Viimistlusvärv + krunt

Sakret KS exterior

Kõrge difuussusega silikaatvärv.

Toonitav vedelpigmentidega.

Sakret KS P
Silikaatkrunt imavuse ühtlustamiseks enne värvimist silikaatvärviga.
Sakret KFF

Kasutusvalmis lubivärv.

Toonitav.